Starriders Denmark
1
sreu_18_z0r80c28

Hvem er vi?

Starriders Denmark er en mærkeklub/forening for ejere af Yamaha Star motorcykler.
Yamaha Star familien består af: Wildstar, Dragstar, Midnight Star, Warrior, Stryker, Raider og Bolt.

Hvad får man ud af at være medlem?

Der kan være mange forskellige behov for et medlemskab, mange bruger vort forum til at udveksle oplysninger om modeller og vedligeholdelse, og det er sjældent at der ikke er en, som har svaret på det som man spørger om eller kan hjælpe en med at finde det.
Starriders Denmark er også at finde på mange træf, det kan være en- eller flere dages træf, hvor man møder hinanden på kryds og tværs af landet, for at køre samlet til træffet, her kommer forummet også ind i billedet, da man aftaler de mange træf og ture via forummet.
Starriders Denmark er medlem af Star-riders Europe, hvor man har mulighed for at deltage i arrangementer i andre Europæiske lande, hvor det også er Yamaha Star ejere som deltager i klubfællesskabet.


Medlemskabet i Starriders Denmark koster kun 150,00kr. om året, kontingentet har hovedforfald i januar måned, men er man blevet interesseret efter 1. September, får man medlemskab for resten af året til 100,00 kr.
Kontingentet dækker omkostningerne i forbindelse med hjemmeside, forum, administration samt tilskud til lokale klubarrangementer, hvor alle medlemmer bliver tilbudt at deltage.

Hvem styrer foreningen?

Det er erfaret at en forening som Starriders Denmark skal styres af en demokratisk valgt bestyrelse, dette er for at sikre medlemmernes indflydelse. Bestyrelsen bliver valgt på Generalforsamling efter de gældende vedtægter.

Hvem er medlemmerne?

Medlemmerne i Starriders Denmark er meget forskellige, men der er et par ting der går igen, det er godt kammeratskab, god humor, hjælpsomhed og motorcykelkørsel.
Der er en del medlemmer som er medlem af flere klubber, for det er jo ikke altid at ens kammerat kører på samme maskine som en selv, men derfor er det jo aldrig for sent at få nye kammerater.

Hvad er vigtigt, hvis man skal være medlem af en Motorcykel klub/forening?

Der er mange Motorcykel klubber i Danmark, og der er selvfølgelig også mange meninger om, hvordan en Motorcykel klub bør drives, der er ildsjæle, som har en utrolig energi og dem som blot ønsker at være en del af fællesskabet, og begge dele skal respekteres.
Hvis ens nysgerrighed er blevet vækket, er det en god ide at gå ind på klubbens hjemmeside og se på dens vedtægter og visioner, for at sikre sig at det er noget for en selv.
I Starriders Denmark er holdningen klar, vi vil hellere være få og have et godt kammeratskab, end være for mange der ikke kender hinanden.

Klubmærker?

For tiden er der så meget snak om klubmærker, men vores holdning er, at vi som voksne mennesker selv bestemmer, om vi vil køre med vores klubmærke, eller ej.
Når man er rundt til træf i Danmark, så er man jo sammen iblandt folk med og uden mærker, og det er jo ikke mærkerne, som fortæller noget om mennesker, "så leve friheden til eget valg, og respekten for andres valg".

Resumé

Vil du være medlem af en klub/forening, hvor du har medlemsindflydelse i bogstavelig forstand,
så er Starriders Denmark den rigtige klub/forening.

Vil du hygge dig sammen med gode venner med samme interesse, så er det Starriders Denmark.
Vil du have mulighed for at få information omkring Yamaha Star motorcykler, så er det Starriders Denmark.
Har du svaret ja ved alle 3 spørgsmål, så tryk på nedenstående link.

Indmeldelse